Informasjonsmøte om Torskeholmen

.

KLIKK HER FOR Å HENTE GRATISBILLETT

Antall plasser til møtet er begrenset og alle som ønsker å være tilstede må bestille gratisbillett via denne linken:
KLIKK HER FOR Å HENTE GRATISBILLETT
INFORMASJONSMØTE OM TORSKEHOLMEN
–OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN

TORSDAG 5. NOVEMBER KL 18.00
(MØTET VIL OGSÅ SENDES DIGITALT PÅ NETT)

Det er viktig at det kun er den som skal bruke billetten som tar ut billett da informasjon om navn og telefonnummer må være korrekt i forbindelse med eventuell smittesporing.

Dersom du tar ut flere billetter må disse være i din kohort, og du er ansvarlig for å holde oversikt over de som du tar ut billetter for, og må kunne oppgi fult navn og telefonnummer til disse.


GEU planlegger informasjonsmøte torsdag 5. november kl 18.00 i Grimstad kulturhus.

Møtet et godkjent av kommunelegen med forutsettning om at alle smittevernregler følges.

Under møtet vil representanter fra kommunen først informere om prosessen for å øke forståelsen av hva som har skjedd og hvorfor, og hva som vil skje videre. Representanter fra Asplan Viak vil gå igjennom de forskjellige utbyggings alternativene og forklare bakgrunnen for alternativ 0,1 og 2

Alle resultatene fra spørre undersøkelsen vil så legges frem og det åpnes opp for spørsmål både fra de i salen samt spørsmål som kommer inn via nettet.

Alle spørsmål vil besvares fra et panel med nøkkelpersoner som til daglig er involvert i prosjektet.

Det vil også gis informasjon om prosessen videre frem mot detalj regulering og de endelige politiske vedtak om hva en eventuelt ønsker skal bli bygget på Torskeholmen.

På grunn av den stadig endrede corona situasjonen er det selvsagt utfordrende å ha et folkemøte nå. Det enkleste ville vært å ha kun et digitalt møte men dette er komplisert for mange sier Lars Ingeberg i GEU.

Derfor åpner vi opp for et folkemøte på Kulturhuset torsdag 5. november kl 18.00 der det vil være mulig å fysisk være tilstede.

Alle forholdsregler vil bli tatt for at dette skal foregå i sikre former, og innenfor de Corona-regler som til enhver tid gjelder. GEU vil også ha ekstra folk til stede som passer på at ikke folk samler seg før eller etter møtet for å diskutere Torskeholmen. Det er synd at ting er slik de er sier Ingeberg, men om vi alle gjør slik vi er bedt om skal det fint gå ann å gjennomføre møtet.

Spennende blir det selvsagt å presentere hva 3500 mennesker mener om Torskeholmen så vi jhåper at mange logger seg på møtet eller møter opp.

Mer informasjon om møtet vil komme i GAT både på Tirsdag og Torsdag neste uke.