Aldersgrenser

KINOFORESTILLINGER

Aldersgrensene på kino settes av Statens Medietilsyn, etter lovverk vedtatt av Stortinget, og gjelder ved Grimstad Kulturhus, så vel som alle andre kinoer i Norge. Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjoner fra aldersgrensene.

Følgende aldersgrenser gjelder for filmer som skal vises på kino:

- Alle (tillatt for alle)
- 6 år (alle barn i følge med foresatte)
- 9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)
- 12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)
- 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)
- 18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år.)

Mer informasjon om aldersgrensene finner du hos Medietilsynet.

KULTURARRANGEMENTER

Det er opp til den enkelte arrangør å sette aldersgrenser og anbefalinger, se det enkelte arrangement for mer informasjon.