Personvernerklæring

Advarsel kone på tastatur

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Grimstad Kulturhus KF samler inn og bruker personopplysninger.

Kulturhusleder Rolf Meyer Tallaksen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

I henhold til personopplysningsloven §19 og personopplysningsloven §18 1. ledd.

Behandling av personopplysninger på
www.grimstadkulturhus.no

Kulturhusleder Rolf Meyer Tallaksen har daglig ansvar for Grimstad Kulturhus KF behandlinger av personopplysninger på www.grimstadkulturhus.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Nyhetsbrev

Grimstad kulturhus KF sender ut sporadiske nyhetsbrev via epost. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Epost-adresse og navn brukes ikke til noe annet enn nyhetsbrev. Hele vår epost-database fra før de nye GDPR-reglene (25.05.18) er slettet .

Billettsystem DX/eBillett

Link til DX sin personvernerklæring.

DX – lagrer en cookie slik at vi kan se hvor et salg kommer fra.

Nettstatistikk

Grimstad kulturhus KF benytter pr dags dato ikke nettstatistikk som Google Analytics eller Facebook Pixel.