Priser og rabatter

Bilde av billetter i en hånd

Dette er standardprisene på filmer. Enkelte filmer kan ha høyere billettpriser, se den enkelte film for mer informasjon.

Billettpriser ungdom og voksenfilm

Billettkategori Kjøp i kiosk (Kjøp på nett *)

Voksen 165 (155 *)

Billettpriser barnefilm

Billettkategori Kjøp i kiosk (Kjøp på nett *)

Barn (u/16år) 125 (115 *)

Voksen 155 (145 *)

FiA / UiA-student** 125 (125 *)

Anmerkninger:
* Nettsalgsomkostninger fra eBillett blir lagt på billettprisen
** FiA / UiA Studenttilbud - husk semesterkort, og vis dette uoppfordret i døren.

ALDERSGRENSER PÅ KINO

Nye aldersgrenser ble innført 1. juli 2015, se egen artikkel om aldergrenser på kino.

Barnepris for barnefilmer gjelder for barn under 16 år. Fra 16 år og oppover gjelder voksenbillett.

Barnebillett selges kun til barnefilmer og familiefilmer. Det er ikke barnebillett på filmer som er for ungdom/voksne selv om filmen har en lav aldersgrense.